Sinine on yksi perusvärilöis. Sinizen vallon uallonpiduhus on n. 440–485 nanometrii. Sil on kaikis nägyjän vallon värilöis suurin uallonpiduhus.

Dragons Lair

Televizoras da tiedokonehekruanois käytettylöis RGB-värimallilois keldaine väriaistimus rodieu ozuttajen vihandua da ruskiedu valguo muga lähäl, što net ristikanzan nägösistiemas sevoitutah. Bumaugale pandajes käytetäh puaksuh CMYK-mallii, kudamas yksi mustehis on keldaine (Y-yellow).