Televiizor

(On ohjattu sivulpäi Televizor)

Televiizor libo TV on laiteh, kudual otetah vastah teleozutuksii. Televiizorah voijah liittiä eri laitehii ezimerkikse videomagnitofonan libo kižakonsolan. Ensimmäizet yleizet teleozutukset työndettih Germuanies vuvvennu 1934.

Sony:n 29 d'uiman butkiteleviizor