Televiizor

(siirretty Televizor:späi)

Televiizor libo TV on laiteh, kudual otetah vastah teleozutuksii. Televiizorah voijah liittiä eri laitehii ezimerkikse videomagnitofonan libo kižakonsolan. Ensimmäizet yleizet teleozutukset työndettih Germuanies vuvvennu 1934.

Televiizor