Zarahustra libo Zoroaster (Persiakse Zardošt ) oli Zoroastrianizmun profiettu. Händy pietäh histouriallisennu riztikanzannu ga myö emmö tiiä äijän hänen elämäsdy ku häi eli ga kauvvan sid. Zoroastrianistut sanotah, ku häi syndy vuvvennu 600 da tänäpäi äijän hengie sanotah štobi häi syndy viäl aigaisemmi. Zarahustralaižet uskotah štobi Ahura mazda käytti händy pagizemah ihmizil. Avestan mugah hänel oli 3 poigua da 3 tytärdy..