Vuozi on yksikkö, kudai pohjavuu Muan kierdoaigah Päiväzen ymbäri. Tavallizes paginas vuvvel tarkoitetah kalenduaruvuottu, kudaman piduhus nygöi käytetys gregorianizes kalenduaras on 365 kalenduarusuutkua, kargavusvuozinnu 366. Vuozi jagahes kahtehtostu kuuh, kudamien piduhus vaihteleh 28–31 suutkis.