Viikateh on ruadobruja, kudai pidäy niittäjes. Viikattehel niitettih sie, kus oli paha niittiä, mečäs da mečän reunoil.

Ulgonägö kohenda

Viikattehel on lyhyt, ”gurbukas” varzi da terä vembelelleh. Nägemäl viikateh enämbäl koskehes širpih. Širpil leikattih vil’l’ua, sil ei niitetty. Sendäh sen teräs on piidy, kui pilas. Sil on parembi leikata kuivii da kovii vil’l’an varzii. Viikattehel terä on kui britval, ilmai piidy.

Käyttö kohenda

Viikatehtu ei jätetty muale, nostettih ylembä. Polgenet sille pal’l’ahil jalloil – satattos.