Värtin on käziruadovehkeh. Sil kezrätäh langua. Ruado on tuttavu ylen vahnas aijas. Se värtin on luaittu puukeppizet, hyvin veistetty ylä dai alapuoli. Yläpuoldu sormil pyöritetäh, sentäh se on hoikkaine, a alapuoli on sangiembi, se pyöriy naizen polvel da keriäy langua.

Värtin
Värtin