Ugandu libo Ugandan tazavaldu on valdivo Päivännouzu-Afriekas. Pohjazes se rajoittuu Suvi-Sudananke, päivänlaskus Kongonke, suves Ruandanke da Tanzanienke, päivännouzus Kenienke. Liidehes se rajoittuu Viktoria-järvenke. Virrallizet kielet ollah anglien kieli da suahili. Piälinnu on Kampala. Muan pinduala on 236 040 km². Rahvahan lugumiäry on 34 758 809 hengie.

Ugandan flagu
Ugandan gerbu
Ugandu