Sugulaine on hengilö, kudai on sugua toizele hengilöle. Samah suguh kuulujail on yhteizii ezivanhembii libo hyö ollah tuldu suguh venčan libo ottolapsekse ottamizen kauti. Sugulaizet voijah kaččuo kui biolougizennu (geneettizenny) rodn'uksennu muga i nualoinnu sotsializennu roulinnu, kudaman mugah ristikanzat vietäh iččie toizih näh omas kollektiivas.

Sugulaizii kohenda

Lähimäizet kohenda

 • Vanhembat:
  • Tuatto (libo tata, ižä)
  • Muamo (libo mama, mamma, mamoi, äidi)
 • Lapset:
  • Poigu (libo briha, brihačču)
  • Tytär

Prarod'iitel'at kohenda

 • Died'oi (libo didi, ukko) – tuaton libo muamon tuatto
 • Buabo (libo baba) – tuaton libo muamon muamo
 • Bunukku, vunukku – lapsen lapsi

Lähisugulaizii kohenda

 • Velles:
  • Veikoi – vanhembi velli
  • Velli
 • Sizäres:
  • Čikku, čidži – vanhembi sizär
  • Sizär
 • Diäd'ö (libo didi, dädä) – muamon libo tuaton velli
 • T'outa – muamon libo tuaton sizär
 • Seukku (libo sevoitar) – tuaton libo muamon sizäreksen lapsi
 • Trojurodnoi – tuaton libo muamon seukun lapsi

Venču kohenda

Naimizisolo kohenda

 • Ukko
 • Akku, mučoi

Ukon da akan vanhembat kohenda

 • Appi – akan tuatto
 • Buat'koi (libo buatušku) – ukon tuatto
 • Anoppi – akan muamo
 • Muat'koi (libo muatušku) – ukon muamo

Ukon da akan vellit da sizäret kohenda

 • Niäly – akan velli
 • Käly – akan sizär
 • Kydy – ukon velli
 • Nado – ukon sizär

Toizet kohenda

 • Svajakku – akan sizären ukko libo akan seukun ukko
 • Svajakakset – sizärten ukot keskenäh
 • Vävvy – tyttären ukko, kodavävvy tarkoittau vävvyy, kudai eliäy akanke akan kois.
 • Nevesky – poijan akku, ukon vellin akku
 • Kälykset – tytär da nevesky keskenäh

Uvvenaigaizen perehen nimie kohenda

Toine venču kohenda

 • Ižindäm – muamon ukko, a ei elo tuatto
 • Muamindam – tuaton akku, a ei ole muamo
 • Pojjindam – ižindämin akan libo muamindamin ukon poigu
 • Tytärlendäm – ižindämin akan libo muamindamin ukon tytär
 • Puolivelli
 • Puolisizär