Sattuma on tundiettu pajojoukko Karjalas, kudai pajattau suomen, karjalan da ven'an kielel.

PerustanduKohendele

Sattuma on perustettu vuvvennu 2003. Sen alguhpanijoinnu ollah Arto Rinne da Dmitrii D’omin, endizet Myllärilöin da Talvisobien pajattajat da soittajat. Allus algajen joukos oli vaiku nelli hengie: tuatae lapsienke. Eilal Rinne, Arton tyttärel, silloi oli kaksitostu vuottu igiä, Vladik D’ominal, Dmitrien poijal, yheksä vuottu kaikkiedah.

Nimen sellitändyKohendele

Sattuma on suomenkieline sana, se tarkoittau, enzikse, midägi petties roinnuttu, toizekse, pualih ozuandua. Joukos allettih suomelazes muuzikas, sendäh nimigi pandih suomen kielel.

PajatanduKohendele

”Sattuma” pajattau suomekse, karjalakse da ven’akse, oniegantagavon murdehel. Pajoloin joukos on perindöllisty rahvahan pajuo da omua kirjutettuu.

MatkustanduKohendele

Joukko on kuulužu Karjalas, Ven’al da rajan tagua. Pajattajat äijän matkustetah. Käydih karjalazih kylih, Karjalan tazavallan ulgopuolele, rajan tuakse: Suomeh, Niderlandoih, Germuanieh, Amerikkah da Kanuadah.

PajodiskatKohendele

”Sattuma” piästi ilmah kuuzi diskua. Net ollah ”Folk music from Karelia and Finland”, ”Kudelma”, ”Palapeli”, ”Kinofilmi”, ”JOO, KYLLÄ” da ”Uuzi kodi” lapsile.