Piihtet on raudusepän ruadobruja, kudaman vuoh pannah piihtih trubii da erumuodozii čuastiloi. Niilöis on yksi libo kaksi puarua koveropindua čuastiloin piihtih panendah niškoi da niilöin kierrändäh niškoi.

Piihtet
Piihtet