Nedäli
Enzimäinargi
Toinargi
Kolmaspäivy
Nelläspäivy
Piätteniččy
Suovattu
Pyhäpäivy

Nedäli on seiččemen suutkan piduhine aigu, kudai on kudakui nelländes vuitti kuudaman kierduo. Nedälinpäivät ollah enzimäinargi, toinargi, kolmaspäivy, nelläspäivy, piätteniččy, suovattu da pyhäpäivy.