Maksankarvaine

Väri

Maksankarvaine väri aistitah, konzu nägösistieman piäozin ruskiele da ozittain vihandale valgole herkät tappisolut ollah aktiivizet.

Maksankarvazen sävylöi.
Maksankarvazii koirii.

Maksankarvastu mualii voibi luadie sevoittajen mihtah kelduruspakkoh sävyh mustua pigmentua. Televiizoran da tiedokonehen näytöl maksankarvastu nägyy silloi, konzu RGB-värivalgolois ruskei (R) ja vihandu (G) ollah valgoarvol, sanommo, 150 da 75, da sinine (B) on 0. Maksankarvazen mužavus rippuu suuresti sežo sen ymbäril olijan alovehen valgoastehes.

Lambahan maksu