Linnu on suuri eländykohtu, kuduan eläjät ruatah ei muatalovuos. Linnas on ekenoumiekan da talovuon kehitynnyh kompleksu. On äijy arhitektuuru- da inženierutaloidu.

Kuningahan dvorču Varšavas

Nygyaigaine linnu kohenda

Nygyaigazet linnat juatahes pienembakse (vähembi 50 tuhattu eläjiä), keskimäzekse (50-100 tuhattu eläjiä), suurembakse (250 tuhattu – 1 miljonu eläjiä), vie suurembakse (1-3 miljonua eläjiä), kaikis suurembakse ( enämbi 3 miljonua eläjiä). 1980-luvul muailmas oli läs 220 linnua, kuduas oli enämbi miljonua eläjiä.

 
Suuri linnu NYC

Linnan struktuuru kohenda

Linnat yhtistetäh toine yoizenke tielöil, kudualoin myöte ajeltah ajonevvot. Tiedy linnan sydämes sanotah pihakse (mugai prospektakse). Pihua pitkin srojitah eländy- da muudugi taloidu. Taloit on yhtistetyt linnannellikkölöih. Ollahgi trotuarat ristikanzoih niškoi.Linnan taloin lajit kohenda

Tevolližussrojut:

  • zavodat
  • portat
  • skluavut

Eländykohtat da rahvahan palvelemine

  • hotelit
  • taloit
  • laukat
 • syöndykohtat:
  • koufeilat
  • restoruanat
  • stolouvoit
 • huogavundukohtat:
  • parkat
  • kinoteatrat
  • ozutteluzualat
  • buarat
 • toizet kohtat:
  • bol’ničat da polikliiniekat
  • opastandulaitokset
  • kalmistot