Kazvatus on käziteh, kudai viittuau tavoittehellizeh toimindah, kudaman tarkoituksennu on muuttua yksilön ominazuksii toivottuloin piämiärien mugazesti. Levien nägemyksen mugah kazvatus kattau kai kazvattajan tahallizet da tahattomat tevot, kudamat vaikutetah tahtotusti yksilön kehittymizeh. Kaijembi nägemys rajuau kazvatuksen tiedoizeh vähimyölleh kahten ristikanzan vuorovaikutukseh.

Taste-testing the cookie dough with Grandm.jpg

Opastandua voi pidiä kazvatuksen yhtenny alovehennu.

Kačo sežoKohendele

LähtehetKohendele