Jäiččy on moneh eri tabah käytös olii ristikanzan syömine. Pädevinny da puaksumbah toizii sydävinny ollah kanan jäičät, vaiku kai linduloin jäičät ollah syödävät. Paiči sidä syödävinny ollah erähien reptilieloin jäičät (ezimerkikse čerepuahan).

Kanan jäiččy

Jäičän himielline yhtisteh

kohenda
Jäičän laji Yhtisteh, % Kalourien yhtisteh jäičän 100 g, kkal/kDž
Proteinat Razvu Hiiligidruatat Minerualueinehet Vezi
Kanan jäičät 12,57 12,02 0,67 1,07 73,67 158/663
Sorzan jäičät 12,77 15,04 0,30 1,08 70,81 184/772
Hanhen jäičät 13,90 13,30 1,30 1,10 70,40 180/756
Ind'ukan jäičät 13,104 11,80 1,20 0,80 73,1 165/693

Kanan jäičän syömisarvo

kohenda

Jäičäs on jäičän valgijaine da žoltušku. Žoltuškas on proteinua, mugai razvua da holesterinua. Jäičän valgijazes on 90% vetty da 10% valgijastu. Jäičän kuoren, valgijazen da žoltuškan massan väli on läs 12:56:32.

Enimyöte syvväh kanan, sorzan da hanhen jäiččii. Syvväh sežo ind'ukan, peldokanan, strausan da toizien linduloin jäiččii. Erähien kandoin kanat annetah erivärizii jäiččii. Jäičän väri ei vaikuta sen syömisominažuoksih. Ven'al da Amerikas kanan jäičät tavan mugah ollah valgiet da beževoit, Anglies net ollah maksankarvazet.

Kanan jäičan markirovku

kohenda

Nygyaigazen Ven'an standartoin mugah markirovku pidäy olla jogahizel jäičäl, kudai on suattu siibikarjanfabrikas. Enzimäine merki markirovkas merkiččöy säilyttämizen aigua:

  • Kirjain "D" tarkoittau diettujäiččiä, moizii jäiččii pidäy myvvä seiččemes päiväs.
  • Kirjain "C" tarkoittau syömisjäiččiä, kuduadu pidäy myvvä 25 päiväs.

Toine merki markirovkas merkiččöy jäičän kategouriedu. Kategourii rippuu jäičän massas:

  • Kolmas kategoutii (3) - 35 - 44,9 g.
  • Toine kategourii (2) - 45 - 54,9 g.
  • Enzimäine kategourii (1) - 55- 64,9 g.
  • Vallittu jäiččy (0) - 65 - 74,9 g.
  • Korgein kategourii (B) - 75 g. da enämbi.

Mugai markirovku "CB" pannah jäičile, kudai on syömisjäiččän korgevin kategourii, a "D1" jäičile, kuduat ollah enzimäzen kategourien diettujäiččii.

Kaččomattah kategourieh, jäičän luadijat voijah andua jäičile mieldykiinnittäjiä ominažuttu. Ezimerkikse on olemas jäičät, kudualoil ollah kirkkahat žoltuškat libo kaksi žoltuškua, jäičät, kuduat ollah rikastetut selenal libo jodal.