Hiilisuadu libo ugleruodu (hiimielline merki on C, lat. Carboneum) Mendelejevan sistiemallizen järjestyksen mugah on nellädentostu joukon toizen periodan alguaineh. Sen atomunoumer on 6. Sen atomumassu on 12,0107.

Hiilisuadu
Hiilisuadu
6
Hiilisuadu
12,011
2s22p2

Ennevahnas ugleruodua käytettih puuhiilen muvvos metalloin sulattamizeh niškoi. Muankuores ugleruodua on 0, 15555555 % (massan mugah). Luonnos ugleruodu löydyy almuazan da grafitan muvvos. Se löydyy sežo poltokaivandahizien muvvos (94 – 97% C) – muzavanruskiet hiilet (64 – 80% C), kivihiilet (76 – 95% C), nefti (82 – 87% C), luonnon poltoguazat dmi.