32
Germanium
72,61
3d104s24p2

Germanium (lat. Germanium, merkitäh Ge-merkil) on 32. elementu Mendelejevan alguainehien hiimiellizes sistiemallizes järjestykses. Galliuman atomnoumer on 32. Se on sistiemallizen järjestyksen 4. periodas, 14. joukos. Helpo aineh germanium on harmuanvalgei metallan kiillonke tyypilline puoliprovodniekku.

Germanium
Germanium

HistouriKohendele

Vuonnu 1886 germuanilaine hiimiekku avai germaniuman, kun oli tutkinuh argirodittu-mineralua. Elementu sai oman nimen tiedomiehen kodimuan kunnivokse.

Luonnos germanium on sul’fidu- da rauduruvas, läs kaikis silikattois.

Sidä käytetäh puoliprovodnikannu sähkötehniellizes tevolližukses tranzistorilois da toizis sähkökonehis. Vie germaniumua puaksuh käytetäh kuidu- da infraruskienoptikois.

Germanium on tärgei elementu elävih organizmoih. Sen yhtistehet vie tutkitah. Erähät yhtistehet ollah myrkyllizii.