Gaikkuavain on ruadobruja gaikkoin, boltoin da toizien čuastiloin kierdämizeh niškoi. Gaikkuavaimes sen yksi huuli on liikkuju. Gaukkiavaimii luajitah teräsravvas.

Gaikkuavain
Gaikkuavain