Caçareilhos i Angueira

Caçareilhos i Angueira (portugaliekse Caçarelhos e Angueira) on Caçareilhosan da Angueiran kylien muvvostettu hallindolline yksikkö Bumioson kunnas Kezäpäivännouzu-Portugalies. Se muvvostettih vuvvel 2013, konzu nämmä kaksi kyliä yhtistettih hallindollizesti yhtekse kyläkse. Angueiran kyläs paistah mirandan kieldy da Caçareilhosasgi sidä paistih 1900-luvule sah.