Bumuagu on kaidu kuidulois ličaten luajittu ylehine käyttötavar. Enimyölleh bumuagua luajitah puumassas, no toiziigi kazvikuiduloi, muga kui puuvillua da korie, voibi käyttiä. Äijis Europan kielis bumuagas käytetty sana (eestikse paber, mad'arikse papír, kymrikse papur, latviekse papīrs) tulou papiruksespäi.

Tyhjy A4-bumuagu

Bumuagua luajitah muga gruafillizeh käyttöh (kirjuttamine, piirdämine, kopiruičendu), higijienah (käymäbumuagu) kui pakkavusmaterjualakse. Bumuagan jalostehii ollah ezimerkikse gazietat, kirjat da mehu- da maidobankat. Sežo spalierit luajitah lujas bumuagas.