Bilasseco (portugaliekse Vilar Seco) on kylä Bumioson kunnas Kezäpäivännouzu-Portugalies. Kyläs paistah mirandan kieldy da se kuului 1800-luvun puolivälih sah Miranda de l Douron kundah.